Sissi apporterar älgklöv. Sissi apporterar kråka.
Sissi apporterar mås.